Objednávka balíka Komfort

Ako sa postupuje pri celom procese služby Komfort

1.

Objednáte si balík služieb Formulár nižšie

2.

Zašleme vám kompletnú ponuku: na všetky položky v balíku - zákonné poistenie, havarijné poistenie

3.

Odsúhlasenie ponuky: Zákazník odsúhlasí ponuku

4.

Zašlete notársky overené splnomocnenie spolu s dokladmi od vozidla

5.

Dohodnú sa termíny a postupy pre vybavenie všetkých poistiek

6.

Spracujeme a vybavíme všetky potrebné podklady

7.

Vybavenie: Spoločnosť odovzdá všetky dokumenty zákazníkovi.

Údaje o objednávateľovi

Údaje o aute a objednanej službe

Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať

All rights reserved | GROUP Z, s. r. o. | web a seo: FG ATELIÉR