Kalkulačka cien

Kalkulačka ceny prihlásenia motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte - vďaka kalkulačke si môžete vypočítať výšku prihlasovacieho poplatku na dopravnom inšpektoráte na základe výkonu vozidla a emisnej normy. Zároveň si môžete vybrať z troch možností pre vystavenie ŠPZ:

Ponechanie aktuálnych tabuliek s EČV
Nové (náhodný výber)
Nové (vlastný výber)

Kalkulačka ceny prihlásenia motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte prostredníctvom PrihlásTo.- kalkulačka Vám vygeneruje kompletnú cenu aj s cenou za službu prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte už od 0,01 €

Kalkulačka ceny prihlásenia motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte

Výkon vozidla

Rok výroby

Vydanie tabuľí s EČV

Cena služby za prihlásenie vozidla na DI

Ceny prihlásenia

Cena prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte v EUR  s DPH


Cena prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte prostredníctvom PrihlásTo. v EUR  s DPH

 
 

All rights reserved | GROUP Z, s. r. o. | web a seo: FG ATELIÉR