Kontaktné informácie

Prevádzkovateľ služby prihlásTo.:

GROUP Z, s. r. o.
Topoľová 34
917 05 Trnava

IČO: 52581586

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sro , vložka číslo: 45143/T .

Kontakt:

info@prihlasto.sk

+421 902 955 058

Sociálne siete

Kontaktný formulár

All rights reserved | GROUP Z, s. r. o. | web a seo: FG ATELIÉR